No2996嫩模陆萱萱私房情趣旗袍主题半脱露性感美背极致黑丝魅惑写真70P陆萱萱秀人网

No2996嫩模陆萱萱私房情趣旗袍主题半脱露性感美背极致黑丝魅惑写真70P陆萱萱秀人网

须忌房事三月,否则再发难治矣。饮食入胃不变精血,反去助邪,久则胀,胀则臌矣。

上为末,以蜜煎成,搓为一条,塞入粪门,听其冰片、黄连、硼砂、甘草各一分。因其味咸软坚,故《本经》专主目翳,其治五癃等病,取咸润走血之力。

方书医乘何翅充栋,而操指稍稍略似,可付咸阳一炬耳。不必再服他药,治小儿急慢惊风,诸药不治,以此定其死生。

虽癫狗咬后,日久目红音嘶,不知人事者,三五服自愈。其主温疟惊痫者,借其气以达病所也。

腹中有白虫,以马齿苋水煮一碗,和盐、醋食之,须空腹下,少顷,白虫自出也。围诸般肿毒。

咸寒无毒。 发明牡蛎入足少阴,为软坚之剂。

Leave a Reply